FREKVENČNÍ MĚŘENÍ » Jak probíhá měření?
Jak probíhá měření, scan organismu?

Frekvenční přístroj DIACOM pracuje na základě NLS /systém nelineární analýzy - Non-linear analysis systems zkr. NLS/. Jedná se o  nejvyspělejší informační technologii a dalo by se říci, že je to jeden z největších úspěchů moderní vědy. Diagnostické zařízení analyzují spektrum vířivých magnetických polí libovolného objektu. NLS diagnostika umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Rezonančně zesiluje vyzařovaný signál scanovaného orgánu a tím může hodnotit jeho stav. Jakýkoliv orgán v našem těle, který si vyberete, má své vlastní charakteristické oscilace a to můžeme vztáhnout na jakoukoliv buňku v těle. Oscilace jsou uloženy v paměti počítače a lze je zobrazit jako graf, který prezentuje stav výměny mezi orgánem, tkání, a prostředím. Jakýkoliv patologický proces lze popsat tímto způsobem, můžeme ho promítnout do grafu. Graf je pro každou poruchu charakteristický. Při výzkumech bylo zjištěno, že lze takto měřit i bakteriální, virovou či parazitickou zátěž daného orgánu, tkáně. Bio-energetický stav je u každé bakterie, viru či parazita stejného druhu identický a odtud bylo již blízko ke stanovení aktuálního stavu organismu. Během měření, scanovaní frekvenční přístroj porovnává získané hodnoty z těla klienta se vzorky uloženými v databázi přístroje, počítače. Matematickou analýzou následně provede vyhodnocení a stanoví, zjistí tím příčinu poruchy v těle.

Frekvenční přístroj ale také umožňuje harmonizační terapii, tzv. meta-terapii. Zvyšuje energetickou bilanci buňky a tím pomáhá v léčení, jedná se o podpůrnou léčbu.

Dále také na základě výzkumů, znalosti jednotlivých frekvencí, které vyzařují jednotlivé zátěže, ať již bakteriální či virové, případně parazitické, může docházet k velmi účinnému hubení. V nabídce máme přístroj DIACOM k domácímu použití, kde po jednoduchém nastavení frekvencí je možné podstupovat frekvenční terapii, hubení parazitů, bakterií a virů v domácích podmínkách a samozřejmě tím je také umožněno terapii podstoupit kdykoliv vyhovují časové podmínky. Detoxikace organismu  se častějším používáním velmi zrychluje.

Velkým přínosem frekvenčního přístroje je pohlédnout na tělo jako jednolitý celek. Lze najít vztahy a vzájemné ovlivňování jednotlivých orgánů. Dalo by se říci, že je možné nahlížet na tělo tak, jako to má ve svých zásadách tradiční čínská medicína. Ve velmi krátkém čase lze hloubkově prověřit celkový stav klienta. Zaznamenají se skutečně velmi nepatrné změny ve stavu jednotlivých orgánů, tkání. Tím se dá také předcházet mnoha nemocem, jelikož ji přístroj vyhodnotí ve velmi rané fázi.

Nemusíte mít obavy z žádných bolestivých zákroků či odběru krve. Frekvenční měření probíhá v klidném prostředí centra v Praze – Modřanech. Stačí, když daný den, kdy máte naplánován scan organismu, nebudete užívat žádné podpůrné prostředky s kofeinem, velmi sladká a tučná jídla, nepijte alkohol. Pokud je to možné, užijte své léky a potravinové doplňky až po provedeni měření. Najezte se nejpozději hodinu před.

Budete požádáni, aby jste si sundali své šperky, náušnice, řetízky, hodinky, pásek s kovovou přezkou. Pak se usadíte do pohodlného křesla a dostanete sluchátka. Při vyšetření si můžete číst či komunikovat s poradkyní, což preferuje většina klientů. Přibližně za hodinu a půl Vám budou sděleny výsledky a doporučena následná detoxikace či antiparazitální kůra.