KONTAKTY » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky – Radka Skrčená

 

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí finanční úhrady na účet prodejce. Případně zaslat zboží na dobírku, pokud je uvedeno v objednávce. Vzhledem k použití frekvenčního přístroje DIACOM doporučuje prodejce nejlépe osobní odběr, kdy dojde i k zaškolení kupujícího o správném použití objednaného zboží.
 2. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí tuto skutečnost prodejce zákazníkovi na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo zákazník bude kontaktován telefonicky. Prodejce navrhne další postup, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy a navrácení peněžní částky převedené na účet prodejce.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na emailovou adresu zákazníka.
 4. Pokud kupující, zákazník uplatní nárok na vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy, podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.
 5. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, nebude neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané, zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky /poštovné, balné, dobírka/ uvedené v závazné objednávce.
 2. V případě nepřevzetí objednávky z důvodu nedoručitelnosti nebo odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za vynaložené náklady ve výši 150 Kč /náklady na dopravu, balné atd./. Uvedené náklady si prodejce strhne z částky předem převedené na účet prodejce, zbytek částky převede zpět na účet kupujícího, zákazníka. Pokud zákazník, který si nevyzvedl objednané zboží, bude požadovat nové zaslání objednávky, lze zaslání objednávky uskutečnit již pouze při platbě předem.
 3. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 5. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.
 6. V takovém případě kupující zašle nebo jinak doručí zboží zpět na doručovací adresu prodejce a to: Komořanská 19, 140 00 Praha 4. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

 

Obchodní podmínky

 1. Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty, prodejce není plátcem DPH.
 2. Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty.
 3. Dopravné je stanoveno dle aktuálního ceníku České pošty.
 4. Platbu za balné nepožadujeme.
 5. Objednané zboží lze osobně převzít na adrese: Komořanská 19, 140 00 Praha 4. Kupující bude informován emailem či telefonicky, že jeho objednávka je připravena k převzetí.
 6. Platba za zboží je provedena buď přímo přepravci na místě předání zboží. Při osobním odběru na adrese Komořanská 19, 140 00 Praha 4 není možné provést platbu kartou, pouze hotově
 7. Daňový doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list. Záruční doba na objednané zboží je 24 měsíců.
 8. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. V případě, že při převzetí doručovací službou vykazuje balíček s objednaným zbožím velké poškození, které by mohlo mít vliv na provoz objednaného zboží, zásilku zákazník nepřebírá.
 9. Pro provedení nákup je nutná registrace. Každá objednávka je potvrzena formou emailové zprávy.

 

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do pěti dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, případně emailem na adresu: r.leceni@seznam.cz do pěti dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu: Komořanská 19, 140 00 Praha 4.
 3. K reklamaci je nutné předložit kopii dokladu o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.
 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace. Reklamační lhůta pro řešení je 30 dnů.
 6. Pokud bude zboží v rámci reklamace zasíláno zpět prodejci, je třeba použít původní obal. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.