DETOXIKACE » PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14
PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14

 

V současné době jsou na světovém trhu dva přístroje, které dosahují částečné účinnosti. Společnost Z-technology s.r.o. zvolila pro svou konstrukci plazmového generátoru zcela jiný a naprosto originální postup výroby.

Před šesti lety začali s konstrukcí RPZ generátoru (nyní jde o 14 verzi). Nechtěli tedy průměrný přístroj, chtěli navázat na úspěšnou konstrukci Super Ravo Zapperu – mít tedy i plazmový generátor, který bude světovým výrobkem. Po několika špatně volených zapojeních se podařilo vyvinout zcela unikátní obvody.

Generátor byl v provozu od poloviny roku 2008 a bylo provedeno několik klinických posouzení, které ukazují na naprostou vyjímečnost tohoto přístroje.

Zatím nejúspěšnější komerčně nabízený plazmový generátor z kanadské výroby pracuje maximálně do 200 kHz.

Držitel patentu na Rife/Bare zařízení (americký vynálezce a konstruktér James Bare) dosahuje se svými výrobky maximálně na frekvenci 500kHz.

Plazmový generátor české konstrukce společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 1 Hz až do 900 kHz. Dostali se na první místo ve světě, ostatní výrobci zatím nejsou technicky schopni takovéto generátory sestrojit.

James Bare zaslal velkou gratulaci k obrovskému posunu ve vývoji těchto přístrojů a popřál mnoho úspěchů v další činnosti.

Konstrukce tohoto generátoru je doslova alchymie, vše musí být naprosto přesné, mnoho součástek je vyráběno pouze pro účely tohoto generátoru a vývoj a výroba vysokonapěťových součástí je kompletně dodávána výrobcem z USA. Na výstupu, který zapaluje plazmový výboj je napětí kolem 5 000 - 8000 Voltů, skokové proudové nárazy dosahují několika stovek Ampérů.

Konstrukce plazmového generátoru představuje velmi výrazný posun v tomto odvětví. Trubice, které pulsy do okolí cca 15 m vysílají (průměr okruhu působení), jsou vyráběny s přesným složením vzácných plynů, které používal Dr. R.R.Rife.

Jde o zatím nejdokonalejší přístroj tohoto druhu, který je v současné době komerčně k dispozici.

VIDEO: Jednobuněčné mikroorganismy Paramecium Caudatum vystavené jejich MORs (usmrcující) frekvenci 1,15 kHz, dvojnásobně zrychleno oproti reálnému času pokusu. Obdélníkové, kladně vyvážené pulsy rozkmitají buněčnou membránu a po krátké době dochází k jejímu protržení a tedy zničení mikroorganismu. Jakmile je mikroorganismus usmrcen, dochází k okamžitému "odklízení" takto deaktivovaných jedinců imunitním systémem.