PRODUKTY » PŘÍSTROJ DIACOM FREQ-Personal
DIACOM SOLO-FREQ-Personal

Generátor představuje obdélníkovou krabičku se dvěma LED diodami na bočním panelu, má konektor pro napájení určený pro nabíjení přístroje a konektor pro připojení kabelů FREQ. Přístroj  je vybaven svým vlastním displejem a není třeba ho připojovat k počítači. Na displeji se zobrazuje informace o stavu zařízení, stejně jako informace o generované frekvenci. Na předním panelu přístroje je umístěno pět ovládacích tlačítek uspořádaných do tvaru joysticku.

Zařízení má nepravidelný tvar. Rozměry: 160(délka) x 94(šířka horní části) x 65(šířka dolní části) x 19 (výška) mm. V zadní části skeletu je prostor pro baterie. Uvnitř hlavní jednotky se nachází rádio-elektronický panel s komponenty včetně systému řízení napájení pomocí externího zdroje, schéma pro zobrazení informaci na LCD displeji, stejně jako systém pro generování elektromagnetických vln nízkého napětí. Sada přístroje kromě hlavní jednotky obsahuje napájení a kabely FREQ. Zařízení je dodáváno ve víceúčelové kartonové krabici.

Pokyny k nastavení a užívání generátoru DIACOM-SOLO-FREQ-Personal:

Volba přednastaveného režimu:

1.       Ujistěte se, že ukazatel je umístěn na řádku MODE

2.       Stiskněte klávesu ENTER

3.       Nyní musíte zadat dobu trvání generování frekvence stejným způsobem

4.       UP / DOWN - změňte hodnotu výboje, LEFT / RIGHT nastavují výboj

5.       Po zvolení režimu, stiskněte klávesu ENTER

6.       Stiskněte tlačítko RIGHT. Pokud je všechno v pořádku, objeví se na displeji "Running ..»

Zastavit tuto operaci lze pomocí tlačítka ENTER.

Pokud je přístroj napájen z baterie, s cílem šetření baterie během generování frekvence, displej zhasne.

Zadání vlastního režimu:

1.       Ponechte MODE hodnotu na 000. Použitím UP / DOWN, přejdete do nastavení frekvencí

2.       Nastavení frekvence 1 - stiskněte klávesu ENTER + uvedení hodnoty, stiskněte klávesu ENTER

3.       Nastavení frekvence 2 - stiskněte klávesu ENTER + uvedení hodnoty, stiskněte klávesu ENTER

4.       Stiskněte LEFT.

5.       Přístroj nabídne № režimu k uložení počínaje pořadím, číslem 501. Stiskněte klávesu ENTER. V případě, že se objeví slovo SAVED, režim je uložen. Pokud se objeví ERR - znamená, že jste již využili dostupnou paměť (máte k dispozici 100 režimů), uložte svůj režim pod jedním z předchozích čísel režimu, který již nepoužíváte.

Nastavení přístroje:

Při zapnutí podržte klávesu ENTER. Jste v Menu NASTAVENÍ.

Chcete-li začít, vyberte svůj jazyk. Výchozí nastavení je Angličtina( ENG), lze změnit na ruštinu( RUS ) a český jazyk( CES ). Po přechodu do řádku nastavení jazyka, stiskněte klávesu ENTER, volba aktuálního jazyka zmizí. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovaný jazyk a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Nyní je potřeba vybrat typ baterie. Výchozí hodnota je 2000 mAh.

Chcete-li vymazat uložené režimy a svá vlastní nastavení, použijte volbu "Smazat uživatelská data"

Vstup na hlavní obrazovku volby režimu se uskutečňuje pomocí nabídky EXIT.

Stav LED indikátorů:

Modrý-blikající - je spuštěno generování frekvencí

Modrý-svití - přístroj je vybit, dobijte ho

Červený-blikající - baterie se nabíjí

Informace pro uživatele:

Pro efektivní nabíjení baterie - tlačítko napájení nastavte do polohy OFF (Vypnuto).

Pokud nechcete dobíjet baterií, po dokončení prací odpojte přístroj ze sítě.

Pokud jsou na začátku provozu baterie příliš vybité, zařízení nebude reagovat na pokyny pro spuštění generování frekvencí či jiné nastavení.  Prosím počkejte, až se baterie dobije nebo odstraňte baterie, zapojte přístroj do elektrické sítě a restartujte.

Přístroj DIACOM-SOLO-FREQ-Personal je registrován a získal certifikaci jako generátor nízkého napětí elektromagnetických vln. Prošel veškerými testy, včetně elektromagnetické bezpečnosti, nezávadnosti vůči životnímu prostředí a je zcela bezpečný vůči lidem i zvířatům.

Technické specifikace přístroje:

Napájení – dvě dobíjecí baterie typu AAA.

Napětí - 9 V

Spotřeba proudu - až do 300 mA

Rozsah hodnocených frekvencí 1 Hz - 1 MHz